Fiscal trust advokat

https://bioxy24.eu BioxynBioxyn - Innovativ bantning med den dyraste kryddan i världen!

För närvarande bör den enskilde vara början på en klart inse att bortse och underlåtenhet att den specifika tidpunkten för den obligatoriska genomgång av vår kassa träffas absolut pinsamma resultat i behovet av att returnera så kallade befrielse från sitt kontor (dam köp. Det är värt att notera att den senare typen av sanktioner utsätts för de skattebetalare som så under loppet av tre år från invigningen av inspelningen inte görs - i att skapa tillsammans och inom den tidsfrist - Cash ansökan om obligatorisk inspektion. Och förresten, säger att en sådan översyn genomförs korrekt underhåll.

Över all tvivel bör den obligatoriska översynen av kassakontot skapas minst vartannat år. Han bör också tänka på vad exakt dessa två år innebär i genomförandet. För med en exakt beräkning måste du ta utgångspunkten, det är den dag då skattekontoret eller dagen för denna tekniska inspektion ägde rum.

Således kan skattskyldiga, när de köper pengar, (och till och med borde ta hänsyn till - i systemet med nödvändighet för granskningen - en tvåårsperiod från det ögonblick som skattemässiggörandet av enheten har skett. Självklart är denna tjänst specialiserad på denna skattefinansiering. Med förändring räknar skattesättningsförfarandet sig självt med en särskild inledande av arbetet i kassamottagens skattemodul.

Det är värt och innan du köper kassan får du en idé eller om du får en auktoriserad tjänst i ditt eget centrum, vilket vi kan göra genom att skriva in sökmotorn ett korrekt lösenord som & nbsp; "kassaregistreringstjänst".

Den obligatoriska översynen av kassaregistret är begränsad till några saker inom arbetsområdet. Serviceteknikern har först och främst en revision i fråga om tillståndet för tätningen i ett givet kassa. Kontrollerar sitt samtycke med de dokument som placeras i serviceboken. Specialisten kontrollerar också det övergripande tillståndet hos kassarhuset. Utvärderar moderkortet, skatteminnet och skattemodulen. Samtidigt tester det också att displayen är korrekt för köparen. Dessutom verifierar det kassaregistreringsprogrammet och versionen av projektet i samtyckets text med posterna - igen - i kassan. Slutligen går tekniker in i det officiella resultatet av översynen - med möjliga rekommendationer och observationer - i serviceboken.Priset för översynen är från ett hundra till två hundra zlotys - för ett kassa register.

Om vi skulle kalla denna operation en teknisk granskning kunde det ha varit några bedrägliga saker. Varför? Tja, för att endast de delar av enheten som är direkt ansvariga för inget annat än inspelningen av omsättningen undersöks i kontrollens ordning. Det är därför syftet med översynen.

Den obligatoriska översynen av kassaregistret är då det som betalar för att noggrant värna om, vilket är värt att ägna särskild uppmärksamhet åt.